مهریه زن خیانتکار (قوانین مهریه در هنگام خیانت همسر)

تاریخ انتشار: 15 اسفند 1402
تعداد دیدگاه: 0
تعداد بازدید: 57

مهریه زن خیانتکار، در نظام حقوقی ایران زنان دارای همسر از هرگونه رابطه زناشویی با مردی غیر از همسر قانونی خود، منع شده اند. منظور از زن خیانتکار در این نوشته زنی است که با وجود داشتن شوهر با مردان دیگر ارتباطی نامشروع را برقرارمی کند. در قانون مجازات اسلامی برای زن مرتکب خیانت باتوجه ب رفتاری که مرتکب می شود مجازات هایی تعیین شده است.

چنانچه زنی که شرایط احصان را دارا بوده، مرتکب زنا یا رابطه زناشویی با مرد اجنبی یعنی غیر شوهر خود گردد، طبق قانون مجازات اسلامی مجازات او سنگساراست. همچنین در صورتی که زن شوهردار مرتکب اعمال نامشروع دیگر غیر از رابطه زناشویی با مردان غریبه شود، به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامی ممکن است حسب مورد به مجازات شلاق و جزای نقدی محکوم گردد.

در سراسر قوانین جزایی و کیفری ایران حاوی ضمانت های اجرایی مختلف برای پیشگیری از وقوع روابط نامشروع توسط زنان دارای شوهر است. یکی از این موارد قاعده فراش است که طبق این قاعده اگر مردی همسر خود را در حال انجام عمل زنا با مرد دیگری ببیند و علم به رضایت آنان داشته باشد، می تواند آنان را در همان لحظه به قتل برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه قاعده فراش بهتر است با وکیل سهروردی مشورت نمایید. ما نیز در ادامه مقاله به بررسی وضعیتمهریه زن خیانتکارو اینکه آیا به او مهریه تعلق می گیرد یا خیر می پردازیم.

وکیل طلاق و مهریه در سهروردی

مسئولیت پرداخت مهریه زن خیانتکار

یکی از مسائل مهم و کلیدی در مورد زن مرتکب خیانت این است که آیا مهریه چنین این زن از نظر قانونی باید پرداخت شود یا خیر؟ به طور کلی پاسخ به این پرسش بله است. مرد بایدمهریه زن خیانتکار را پرداخت نماید.

مهریه یا صداق در اصل مالی است که در هنگام انعقاد عقد نکاح یا پس از آن، مرد متعهد به پرداخت آن به نشانه علاقه ای که به همسر خود دارد شده و پس از وقوع نزدیکی بین زن و شوهر، مهریه زن به صورت کامل بر عهده مرد ثابت می گردد و حتی در صورت خیانت زن، مرد متعهد به پرداخت مهریه زن است..

همانطور که پیش تر اشاره شد مهریه مال است. شیوه متعهد شدن شوهر به پرداخت ای مال طبق اصول حقوقی حاکم بر سایر دیون و تعهدات مالی صورت می گیرد. بنابراین در مورد زوجه ای که خیانت نموده و با دیگر مردان زنا می کند، شوهر مکلف است مهریه او را پرداخت نماید. البته مسئولیت شوهر به پرداختمهریه زن خیانتکاربه معنای این نیست که زوج حق شکایت کیفری از زوجه و عدم پرداخت نفقه زوجه به استناد نشوز وی را ندارد.

شیوه پرداخت مهریه به زن خیانت‌ کار

برای پرداخت مهریه شرایط مشخصی در نظر گرفته شده و در حالتی که زن مهریه خودش را اجرا بگذارد باید همسرش طبق این مقررات بدهی خود را بپردازد.

در حالت اول، در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت بدهی مهریه را داشته باشد، زن می‌تواند اموال همسرش را توقیف نموده و حتی در صورتی که پس از اجرا گذاشتن مهریه زن ،مرد اموالش را به نام فرد دیگری منتقل کند زن می‌تواند با کمک وکیل مهریه برای پس گرفتن اموال اقدام نماید.

قوانین مهریه در هنگام خیانت

راه های پرداخت نکردن مهریه به زن مرتکب خیانت

با توجه به اینکه پس از وقوع عقد نکاح ، زن و مرد مکلف هستند که به یکدیگر متعهد باشند و نزدیکی را فقط با همسر خود برقرار کنند؛ بنابراین ایجاد هرگونه رابطه با جنس مخالف خود و خارج از ازدواج به طرف مقابل این حق را می دهد که از وی شکایت کند. بنابراین در صورتی که زن خیانت کرده و با مردی غیر از همسر خود ارتباط داشته باشد ، مرد حق دارد شکایت کیفری علیه زوجه و همچنین علیه مردی که همسرش با وی رابطه برقرار کرده است، طرح کند. برای طرح شکایت کیفری می توانید از وکیل مهریه در سهروردی کمک بگیرید. حال اگر مرد بتواند رابطه نامشروع همسر خود را در دادگاه اثبات کند میتواند از آن به عنوان یک وسیله به زن برای توافق در خصوص مهریه و یا بخشش مهریه استفاده نماید . لذا همانطور که گفته شد صرف خیانت زن باعث نمی شود که مهریه از بین برود ولی به صورت غیر مستقیم و در صورت اثبات در دادگاه میتواند به عنوان عاملی جهت مذاکره و توافق برای بخشش استفاده شود.

منبع : سایت وکیل عبدالمحمد

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه
امتیاز شما:
🔃