فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز

تاریخ انتشار: 5 تیر 1402
تعداد دیدگاه: 0
تعداد بازدید: 120

چکیده : فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز چگونه است؟ در این مقاله نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز را توضیح داده ایم.

فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز

مهریه مالی است که بعد از خطبه عقد زن به آن تملک پیدا می کند و نوع آن می تواند وجه نقد یا هر مال منقول و غیر منقولی باشد. در صورتی که نوع آن وجه نقد باشد باید به نرخ روز شاخص بانک مرکزی پرداخت شود. جهت محاسبه نرخ روز نیز از فرمول خاصی پیروی می شود. در محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز مبلغ صداق درج شده در سند ازدواج تبدیل به نرخ روز می شود.

فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز

در محاسبه مهریه به نرخ روز از چه فرمولی استفاده می شود؟

جهت محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه ، متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال قبل از مطالبه می شود و نتیجه بدست آمده نیز بر مبلغ مهریه درج شده در سند ضرب خواهد شد. در صورت فوت مرد صداق از ترکه او وصول خواهد شد و در این مورد تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد. لذا محاسبه مبلغ مورد نظر برعهده دادگاه است که او بر اساس شاخص بهای سال قبل که توسط بانک مرکزی مشخص می شود مقدار آن را تهیه می کند. فهرست این شاخص نیز به اداره ثبت و دادگاه فرستاده می شود تا مبنای محاسبه قرار گیرد.

روش محاسبه مهریه وجه رایج

طبق فرمولی که در بالا ذکر کردیم اگر خانمی در سال ۵۲ با مبلغ ۲۰ هزار تومان عقد کرده باشد و در سال ۱۴۰۲ آن را مطالبه کند. مبلغ صداق در عقدنامه بر عدد شاخص سال ۱۴۰۱ (یک سال قبل از مطالبه) ضرب می شود و نتیجه بدست آمده تقسیم بر عدد شاخص ۵۲ خواهد شد. در محاسبه مهریه آنلاین فرایند محاسبه بر اساس فرمول مربوطه و شاخص روز بانک مرکزی صورت می گیرد.

روش محاسبه مهریه وجه رایج

اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون

در گذشته مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه خانواده دریافت می شد. ولی بر اساس قانون جدید زوجین نباید مستقیم به دادگاه مراجعه کنند. بلکه باید در ابتدا در دفتر ثبت آن را درخواست کنند. به این صورت که زوجین با مراجعه به دفترخانه ای که ازدواجشان در آنجا انجام شده، درخواست اجرائیه کنند. بعد از صادر شدن، اجرائیه به آدرس خوانده ارسال می شود و او ۱۰ روز مهلت دارد صداق را پرداخت کند. بعد از گذشت این ۱۰ روز اگر مرد صداق را پرداخت نکرد. زن بعد از مراجعه به اداره ثبت و ارائه مدارک، درخواست تشکیل پرونده اجرایی را خواهد داد. بعد از استعلام از دارایی مرد، در صورت داشتن اموال حکم به توقیف آنها داده می شود. اگر اموالی جهت پرداخت صداق نداشت یا این اموال کم بود، زن باید به دادگاه مراجعه کند. زن تا زمانی که باکره است مهریه او به صورت نصف محاسبه خواهد شد.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه
امتیاز شما:
🔃