مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

تاریخ انتشار: 14 تیر 1402
تعداد دیدگاه: 0
تعداد بازدید: 408

مبنای محاسبه تورم در خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است و دادگاه بر اساس این شاخص مبلغ خسارت را به نرخ روز محاسبه می کند. مبنای محاسبه تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است و بر اساس فرمول خاصی مبلغ بروز آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.با وجود اینکه در جدول شاخص سالانه به تفکیک عدد هر ماه مشخص شده است و مبنای محاسبه می بایست عددی که مربوط به همان ماه است در نظر گرفته شود.

مبنایمحاسبه تورم در خسارت تاخیر تادیه بر اساسشاخص سالانه بانک مرکزی است و دادگاه براساس این شاخص مبلغ خسارت را به نرخ روزمحاسبه می کند.

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبنای محاسبه خسارتتاخیر تادیه طبق قانون

با بررسی های انجام شده، بانک مرکزی نرخ را به شکل سالانه و نقطه ای برای هر ماه معین می کنند. نرخ سالانه تورم بر حسب میانگین تغییر عدد شاخص نرخ در یک سال که به هر ماه منتهی شده معین می شود. لذا جهت محاسبه قیمت تورم رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه لازم است و شرط تعلق این خسارت تغییر در نرخ شاخص سالانه است‌. جهت محاسبه آن نیز باید به جای نرخ تورم نقطه ای به نرخ تورم سالانه توجه شود. مبنای محاسبه خسارت دیرکرد چک بر مبنای قیمت تورم از زمان صدور چک تا تاریخ وصول آن است و این استثنایی است از تاریخ مطالبه دین بر اصل تعلق خسارت دیرکرد که در خصوص چک بلامحل این خسارت از تاریخ سررسید محاسبه می شود. در این مورد نیز شاخص سالانه مد نظر قرار می گیرد.

ملاک محاسبه تاریخخسارت تاخیر تادیه چه زمانی است؟

اگر طرفین در مورد مبدا زمان محاسبه خسارت به صورت کتبی یا شفاهی توافق کرده باشند بر اساس همان توافق عمل می شود و دادگاه نیز بر همان اساس حکم خواهد داد. در خصوص دینی که از نوع وجه رایج باشد تاریخ صدور حکم مورد قبول دادگاه است و در مورد اسناد تجاری، اسناد رسمی و مهریه تاریخ سررسید مبنای محاسبه قرار می گیرد.

مبنای محاسبه خسارتتاخیر تادیه سفته و برات

بر اساس قانون، خسارت دیرکرد سفته و برات که بوسیله عدم پرداخت اعتراض شده از روز اعتراض محاسبه می شود.

فرمول خسارت تاخیرتادیه چیست؟

بر اساس فرمول محاسبهتاخیر و تادیه باید شاخص تورم زمان حال ضرب در مبلغ کل بدهی شده و نتیجه آن بر شاخص تورم زمانی که دین درخواست شده تقسیم شود.

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

فرمول محاسبه خسارتتاخیر تادیه ماهانه چیست؟

جهت محاسبه خسارت ماهانه باید شاخص تورم ماه حال را ضرب در مبلغ کل بدهی کرد و نتیجه بدست آمده را تقسیم بر شاخص تورم ماه مطالبه بدهی نمود. در محاسبهتاخیر تادیه آنلاین نیز طبق همین فرمول و بر اساس شاخص سالانه و ماهانه محاسبه انجام می شود.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه
امتیاز شما:
🔃
تا 60% تخفیف بر روی صدها عنوان کتاب! خرید کتاب با 50% تخفیف