3 ترکیب طبیعی موثر برای سفید کردن زانوها در 7 روز

تاریخ انتشار: 28 شهریور 1402
تعداد دیدگاه: 0
تعداد بازدید: 767

بسیاری اززنان به دلیل مشکلسیاه شدن زانو و زبری و خشنی زانوکه به آنها ظاهر نامطلوب می بخشد و زیبایی و ظاهر آنها را مختل میکنند از پوشیدنلباس کوتاه و دامنخودداری میکنند.

اما خلاص شدن از شر این مشکل پیچیده نیست ،اما به راحتی از طریق گروهی از مخلوط های طبیعی ساده وآسان تهیه می شود که در کمتر ازیک هفتهبه این مشکل پایان می دهند.

امروزآبی بیوتیاین دستور العمل ها را به شما معرفی می کنیم تا از آنها استفاده کنیدو مطمئن باشید زیبایی و ظرافت ظاهری شما به طور کامل کامل شده است.

 • اولین ترکیب:
  مواد مورد نیاز:
  1:2 قاشق غذاخوری زردچوبه آسیاب شده2:وازلین قاشق غذاخوری
  اولین ترکیب برای سفید کردن زانو

  طرز تهیه:
  زردچوبهرا باوازلینخوب مخلوط کنید ، سپس آن را به مدتنیم ساعترویزانوهابمالید و سپس ناحیه مورد نظر را باآب گرمبشویید.
  زردچوبهباعث یکدست شدن رنگ پوست و روشن شدن مناطق تیره به طرز بسیار موثری می شود.

 • دومین ترکیب:
  مواد مورد نیاز:
  1:½ فنجان شکر دانه ریز2:گلاب3:آب لیمو
  دومین ترکیب برای سفید کردن زانو

  طرز تهیه:
  شکررا در یک کاسه بریزید ، سپسآب لیمورا به تدریج به آن اضافه کنید و با قاشق هم بزنید تا مخلوط منسجم شود ، سپسگلابرا اضافه کنید.
  این مخلوط را رویزانوهابمالید و با حرکات دایره ای آن را خوب مالش دهید تا گردشخونتحریک شود وسلول های مردهبرداشته شود.
  همیشه این دستور را بعد ازبرداشتن موهای زائداعمال کنید و آن را برایدو روزمتوالی تکرار کنید.

 • سومین ترکیب:
  مواد مورد نیاز:
  1:2 قاشق غذاخوری روغن زیتون2:1 قاشق غذاخوری آب لیمو3:قاشق غذاخوری نمک4:نصف فنجان شکر
  سومین ترکیب برای سفید کردن زانو

  طرز تهیه:
  مواد را خوب با هم مخلوط کنید ، سپسزانوهارا باآب گرمبشویید و خشک کنید.
  مخلوط را روی زانوها بگذارید ، سپس آنها را به مدتدو ساعتبانایلونبپوشانید.
  پس از آن ، زانوها را باحرکات دایره ایخوب مالش دهید تا پوست مرده را بردارید.
  پس از آن ، ترجیحاً ازکرم مرطوب کنندهبه زانوها استفاده کنید.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید! ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه
امتیاز شما:
🔃